SIKO:s kalendarium

Kalendarium 2018, pdf


SIKO styrelse 2018, fastställd på årsmötet 2018-02-17, HÄR!


SIKO-protokoll från årsmöten och styrelsemöten HÄR!


SIKO:s remissvar och rapporter från Regionala skärgårdsrådet och liknande möten med skärgårdsrelaterade frågor HÄR! (i datumordning)


 

Skåvsjöholm 28 februari 2016. Foto: Nilla Söderqvist

2019 - SIKO 50 år!

Månad Datum Aktivitet                                                
Januari  Må 7/1  Slutredovisning 2018, mötesarvode mm
   Ti 8/1  SIKO au skypemöte kl 18.30
   To 10/1  Årsmöte Trafikantföreningen kl 18.30
   Ons 16/1  SIKO Styrelsemöte kl 14-17
   On 16/1  Trafikantföreningen styrelsemöte
   To 17/1  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
   fre-sö 18-20/1  SRF:s Blåljusgrupp till Sandön, Härnösand - uppskjutet
   Ti 29/1  Bredbandsforum i Göteborg
   Ons 30/1  Infomöte projekt Rysshärjningarna 1719/2019
Februari  Fre 1/2  SKVVF styrelsemöte kl 13
   Lö 2/2  Årsmöte Nämdö Hembygdsförening kl 14
     SIKO au skype
   Ons 6/2  Norrtälje skärgårdsråd, ny tid 13/2
   To 7/2  Värmdö skärgårdsråd
   Ons 13/2  Norrtälje skärgårdsråd kl 14
   To 14/2  Regionalt skärgårdsråd kl 10-13, Landstinget
   Fre - Lö 15-16/2  SIKO Årsmöte, Waxholm
   Ti-ons 19-20/2  Ö för Ö Landsort, Länsstyrelsen
   Fre 22/2  Länsstyrelsen - paketdistr.-möte
     Utö Kontakt- och Intresseförening, årsmöte
 Mars  Sö 3/3  Runmarö Intresseförening årsmöte
   Ti 12/3  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 10-12
   Ti 12/3  Trafikantföreningen vår/vinter-möte
   15-17/3  SRF:s årsmöte 2019, Söderhamn
   Fre 22/3
 SKVVF styrelsemöte kl 13
 April  Må 29/4  SKVVF Förbundsstämma kl 13-15
 Maj  Må 20/5
 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
 Juni  Ons 5/6  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 9-11
   Ons 12/6
 Skärgårdsbåtens dag
 Juli    
 Augusti  Lö 31/8  Skärgårdsting, Nynäshamn: Vattenvägar & sjötransporter
 September  To 19/9
 Båtresa med SIKO - 50-årsjubileum
 Oktober  To 17/10
 Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 10-12
 November  Ons 6/11  BSPA (Baltic Sea Protected Area)
   Fre 15/11  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
     Årsmöte Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
 December    SIKO styrelsemöte, julavslutning
   To 12/12  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte
   Ti 17/12  Exekutivkommittén, Länsstyrelsen kl 10-12

Möja. Foto: Agneta Österman

2020

Månad Datum Aktivitet                                      
           Övrigt
Januari    Slutredovisning 2018, mötesarvode mm  
     SIKO au skypemöte
 
     SIKO Styrelsemöte
 
Februari    SIKO Årsmöte 2020  
       
       
       
       
 Mars    Trafikantförenongen vår/vinter-möte  
     SRF:s årsmöte 2019
 
       
April    SKVVF Förbundsstämma  
Maj      
Juni    Skärgårdsbåtens dag  
Juli      
Augusti    Skärgårdsting  
September      
Oktober      
November      
December