Egna projekt / BUS - barnens och ungdomarnas skärgård

Ettårigt interregprojekt med deltagande från svenska, åländska och finska skärgårdar. För ungdomar 13-19 år

Hämta BUS-bladet - tidningen som skrevs av ungdomarna under projektet

Vi hoppas på fortsatt BUS-verksamhet i nya EU-programmen och ansökningsarbete pågår...