Länkar

För ungdomar:

Det fanns tidigare två grupper på Facebook för yngre skärgårdsbor och unga som vill flytta till skärgården.

Dels en lokalt för Stockholms skärgård: Unga i Stockholms skärgård

Och en för hela landets unga: SURF - Skärgårdens ungas riksförening

Tyvärr finns de inte längre på FB även om SURF som organisation fortfarande existerar.

I Ålands skärgård finns SKUNK skärgårdsungdomarnas riksorganisation och de har en aktiv facebooksida.


Regionala Skärgårdsrådet:

Här finns minnesanteckningar och en lista över rådets ledamöter.

Stockholms Läns Landstings Skärgårdspolitiska programmet här!


Kommunala Skärgårdsråd och liknande som skärgårdskommunerna har valt att lägga ut på sina hemsidor:

Norrtälje kommun

Österåker kommun

Vaxholm stad

Värmdö kommun

Haninge kommun

 

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.